logo modelshop.sk

VEĽKOOBCHOD

Táto sekcia je určená pre obchodníkov, ktorý sa zaoberajú predajom modelárskych potrieb koncovým zákazníkom. V prípade, že vlastníte modelársku predajňu, alebo hračkárstvo a chcete rozšíriť svoju ponuku o nový tovar, ponúkame Vám zaujímavú veľkoobchodnú ponuku.

Ponuka sa vzťahuje na plastové stavebnice a príslušenstvo nasledovných výrobcov:


Veľkoobchodné podmienky firmy www.MODELSHOP.sk


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľom) a kupujúcim (odberateľom) sa riadia podľa zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

1.2. Predávajúci predá kupujúcemu tovar za veľkoobchodné ceny len v prípade, že kupujúci tovar nakupuje za účelom jeho ďalšieho predaja.

1.3. Faktúra vystavená predávajúcemu sa stáva zároveň platnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu na základe elektronickej, písomnej, prípadne telefonickej objednávky. Prevzatím kupujúci potvrdí vznik obchodného vzťahu a aj svoj záväzok voči predávajúcemu.

1.4. Tovar je až do okamihu zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.


2. Podmienky veľkoobchodného odberu tovaru

2.1. Minimálny odber prvej objednávky je 330,- € bez DPH(1).

2.2. Minimálny odber pre každú ďalšiu objednávku je 170,- € bez DPH.

2.3. V prípade oneskorenia úhrady faktúry môže predávajúci zmeniť spôsob platby na hotovosť, prípadne na platbu vopred na účet. Oneskorenou platbou sa považuje, ak platba nie je pripísaná na účet predávajúceho v priebehu nasledujúcich 3 pracovných dní po dni splatnosti faktúry.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo nevybaviť novú objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci niektorú z faktúr nezaplatenú po dobe splatnosti.


 3. Objednávanie tovaru

3.1. Objednávanie tovaru sa realizuje prostredníctvom webovej stránky www.modelshop.sk, prípadne e-mailom.

3.2. Pre vstup do obchodného systému www.modelshop.sk je potrebné, aby si kupujúci vytvoril na menovanej stránke užívateľské konto. Po jeho vytvorení a aktivovaní mu bude pridelený veľkoobchodný prístup a systém bude zobrazovať ceny vo veľkoobchodných cenách.

3.3. Všetky objednávky sú záväzné a môžu sa zrušiť len po osobitnom dojednaní.

3.4. Doobjednávanie tovaru k existujúcej objednávke môže byť realizované novou objednávkou, prípadne zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu do momentu, pokiaľ nebola zásielka už expedovaná. Do poznámky treba uviesť číslo objednávky, ku ktorej objednávke sa má doobjednaný tovar pripojiť.


4. Dodanie tovaru a poštovné

4.1. Objednaný tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom kuriérskej zásielkovej služby, kde predávajúci bude účtovať kupujúcemu poštovné vo výške 4,-€ bez DPH za každý balík do hmotnosti 8kg. Cena balíka nad 8kg bude prekalkulovaná podľa cenníka kuriérskej spoločnosti.

4.2. Tovar, ktorý je skladom môže byť expedovaný okamžite po jeho zabalení a pripravení na expedíciu.

4.3. Tovar, ktorý na sklade nie je, bude odoslaný po jeho opätovnom naskladnení.

4.4. Všetok nedodaný tovar je stále evidovaný (backorder) a v prípade jeho naskladnenia zaslaný objednávateľovi.


5. Splatnosť pri odbere na faktúru

5.1. Štandardná splatnosť vystavených faktúr je 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Prvé tri objednávky budú realizované platbou vopred na vystavenú predfaktúru.


6. Zľavy

6.1. Pri výške objednávky nad 500,-€ bez DPH bude kupujúcemu poskytnutá zľava 3%(2) (3)

6.2. Pri výške objednávky nad 1000,-€ bez DPH bude kupujúcemu poskytnutá zľava 5%(2) (3)


V Malackách 24.4.2023 Vypracoval: Mgr. František Lorencovič


(1) Neuplatňuje sa nárok na zľavy

(2) Nekumuluje sa, zľava sa aplikuje na každú objednávku samostatne

(3) Platí len na položky značky ACADEMYObsah košíka

Nákupný košík je prázdny.