logo modelshop.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY www.MODELSHOP.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre zásielkový maloobchodný predaj v rámci Slovenskej republiky.

INTERNETOVÝ OBCHOD PREVÁDZKUJE:SIMPO plus, s. r. o.


Zámocká 1


901 01 Malacky


ID: 46425128


VAT: SK20233778071. Obchodné podmienky

1.1. Zákazníkovi doporučujeme oboznámiť sa pred nákupom tovaru s týmito podmienkami.

1.2. Tovar sa objednáva po registrácii na našej webstránke alebo vyplnením potrebných údajov pre spracovanie objednávky. Vyplnené údaje slúžia len pre potreby zásielkového predaja a nebudú poskytované tretím osobám.

1.3. Všetky zaslané objednávky sú záväzné. Objednávky sú aktívne až do ich doručenia zákazníkovi. Ak príde k zrušeniu objednávky zo strany predajcu, zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom e-mailu. Do tejto doby sú objednávky platné a čakajú na vybavenie, pokiaľ zákazník sám objednávku nezruší po prejdení predpokladanej doby dodania.

1.4. Po odoslaní objednávky príde na Vami zadaný e-mail notifikačná správa
o evidencii Vašej objednávky aj s jej číslom a zoznamom tovaru, ktorý ste si objednali.

1.4.1 Ak Vám po odoslaní objednávky notifikačný e-mail neprišiel aj s číslom objednávky, Vaša objednávka neprešla do nášho systému a je nutne ju vytvoriť znova.

1.5. Každej objednávke bude pridelené číslo. Po prihlásení sa do e-shopu si môžete sledovať stav Vašej objednávky. (rozpracované)

1.6 Vysvetlenie dostupnosti tovaru:

"Skladom" tovar je fyzicky na sklade a je možné ho zaslať zákazníkovi"Dostupný" tovar fyzicky nie je na sklade a je nutné ho objednať u dodávateľa (viď. bod 1.7)"Nedostupný" tovar sa momentálne nedá naskladniť"Pripravujeme" tovar bude zaradený do predaja (novinka) 1.7. Doba odoslania je väčšinou 7 dní v prípade, že tovar je na sklade.

„Dostupný“ Tovar nie je na sklade a je ho treba objednať u dodávateľov. Zvyčajná doba dodania je do 30 dní, avšak z dôvodu nedostupnosti sa môže predĺžiť na 4 - 6 týždňov. Termíny dodania uvedené pri tovare sú orientačné, môžu sa meniť v závislosti na dostupnosti tovaru.

        Priebežne komunikujeme s dodávateľmi ohľadom aktuálnosti ponuky. Môže sa stať, že vami objednaný tovar bude dodávateľom zrušený a následne budeme nútení položku z ponuky stiahnuť, o čom bude zákazník informovaný. Pri objednávke na osobný odber držíme tovar rezervovaný max. 14 dní po odoslaní oznámenia o vyúčtovaní objednávky. Po tomto čase sa tovar dáva späť do predaja.

1.8. Zásielky (SR) budú vždy odosielané prepravnou spoločnosťou SPS, PACKETA, alebo prostredníctvom služieb Slovenskej Pošty.

1.9. Sekciu "Napíšte nám" nevyužívajte na objednávanie, alebo doobjednávanie tovarov z e-shopu. Objednávky touto formou nebudú akceptované!

1.10. Pri doobjednaní tovaru si vždy vytvorte novú objednávku a do poznámky dopíšte číslo objednávky, s ktorou ju chcete zlúčiť za podmienky, že už tovar nebol odoslaný a je možnosť tovar do zásielky pribaliť. Doba dodania sa predĺži do doby naskladnenia položiek pripojenej objednávky.

1.11. Objednávky budú akceptované len vytvorené prostredníctvom registrácie alebo vyplnením potrebných údajov k jej zaslaniu a následne vložením tovaru do košíka na našom internetovom obchode.

1.12. Ak slovenské návody k výrobkom zasielané prostredníctvom kuriéra neboli pribalené s tovarom, stiahnite si ich prosím, na našej webstránke pri objednávanom produkte v časti "Manuály", prípadne pri objednávanom tovare.

1.13. Ak si zákazník vyznačí objednávku ako "poslať len kompletnú objednávku", vyhradzujeme si právo túto objednávku z dôvodu nedostupnosti tovaru vybaviť aj ako nekompletnú po prejdení doby 6 týždňov od dátumu objednania. O tejto skutočnosti budeme zákazníka informovať mailom. Ak sa nedodaný tovar znova naskladní a bude dodatočne poslaný, nebudeme si zaň účtovať poštovné.

2. Platobné podmienky

2.1. Tovar bude zaslaný zákazníkovi prepravnou spoločnosťou na ním uvedenú adresu.

2.2. Uvedené ceny sú v EUR-ách a zahŕňajú 20 percent DPH. V cenách nie je uvedené poštovné, ktoré je jednotné vo výške 4,-€ s DPH a 1,-€ s DPH v prípade platby dobierkou.

2.3. Poštovné sa bude zobrazovať po vložení tovaru do košíka a následnom vygenerovaní objednávky, kde bude zobrazené ako samostatná položka (rozpracované). Balné neúčtujeme.

2.4. Objednávku môžete zaplatiť aj vopred prostredníctvom kreditných kariet typu MasterCard, Maestro, VISA.

2.5. V prípade, že pri platbe kartou nie je možné dodať kompletnú zásielku, rozdiel sa vracia zákazníkovi späť na účet. 

3. Záruka

3.1. Na dodaný tovar poskytujeme bežné záručné lehoty podľa obchodného zákona.

3.2. Pri reklamácii tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu, je nutné reklamovaný tovar zaslať na náklady zákazníka prostredníctvom poštovej zásielky, prípadne priniesť reklamovaný tovar na adresu predajne. Odosielanie reklamovaného tovaru zákazníkovi hradí modelshop.sk.

4. Zľavy na cene objednávky

4.1. Pri celkovej cene objednávky bez poštovného nad uvedenú sumu poskytujeme zákazníkovi nasledovnú zľavu:

nad 80,- EUR  poštovné zdarma. Účtujeme len 1,-€ s DPH v prípade dobierky.

4.2. Od 1.3.2012 zavádzame do nášho systému zľavy formou vernostného systému. Na základe objednávok za predošlý rok sa každému registrovanému zákazníkovi pridelí zľava na aktuálny rok. Táto zľava bude platná počas celého roka, bez ohľadu na výšku objednávky. Výška zľavy sa vzťahuje na všetok tovar ponúkaný na internetovom obchode modelshop.sk, ako aj nákupom na predajni, okrem akciového tovaru.

4.2.1. Rozdelenie zliav podľa nákupov za predošlý kalendárny rok

Registráciou v našom E-shope získate automaticky zľavu vo výške  3%

Nákup tovaru za predchádzajúci kalendárny rok v čiastke od 150 - 349 €, zľava 5%


Nákup tovaru za predchádzajúci kalendárny rok v čiastke od 350 - 500 €, zľava 8%


Nákup tovaru za predchádzajúci kalendárny rok v čiastke od 501 - 800 €, zľava 10%


Nákup tovaru za predchádzajúci kalendárny rok v čiastke od 801 €,          zľava 12%

Zľavy sú viditeľné na stránke na tovarových kartách po prihlásení do E-shopu.

4.2.2. Obraty za kalendárny rok sa nekumulujú a vždy raz ročne sa zľava prideľuje na nasledujúci kalendárny rok podľa nákupov v predchádzajúcom roku. Zľava je vždy platná len 1 rok. Po uplynutí obdobia nároku na zľavu sa pre nadchádzajúce obdobie zľava buď zvyšuje, alebo znižuje. Zľava na aktuálny rok sa v systéme aktualizuje k 31.1.

4.3. Prevádzka www.MODELSHOP.sk  si vyhradzuje právo na zmenu cien v cenníku bez predchádzajúceho upozornenia v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

5. Reklamácie tovaru

Reklamácie, ktoré si chce zákazník uplatniť po nákupe v našom e-shope, prípadne na predajni máme popísané v časti "reklamačný poriadok", ktorý mame uvedený na našej stránke samostatne. Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Zoznam subjektov na riešenie alternatívnych sporov máme uvedený v menovanej časti. 

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie týmto v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu mojou osobou poskytnutých, a to najmä svojho mena, priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosti SIMPO Plus s r.o., IČO: 46425128, so sídlom Zámocká 1, Malacky, PSČ 90101 ako správcovi Osobných údajov (ďalej len „Správca“).

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytovanie alebo dodanie mnou objednaných tovarov a služieb, a ďalej poskytovanie dôležitých informácií o produktoch a službách Správcu a iných subjektov vrátane zasielania ponúk tovarov a služieb na požiadanie, a to i elektronickými prostriedkami (predovšetkým telefonicky, emailom, prostredníctvom SMS a MMS správ). Za dôležité informácie o produktoch a službách sú považované najmä tieto informácie:

oznámenie o naskladnení nového tovaru alebo spustenie novej služby

oznámenie o výpredajových akciách, prípadne špeciálnych ponukách

zmene otváracích časov v prípade čerpania dovoleniek na predajni 

informácie o modelárskych súťažiach a podujatiach

oznámenie o funkcionalitách, ktoré súvisia so zmenou legislatívy

upozornenie na dôležité nastavenia aplikácií alebo služieb a návody na webových stránkach prevádzkovateľa, ktoré súvisia so zmenou legislatívy alebo majú zásadný dopad na využívanie produktov a služieb prevádzkovateľa fakturácia a účtovná agenda a na realizáciu ďalších úkonov, ktoré musí Správca vykonať, aby mohol užívateľ riadne využívať zakúpené produkty alebo služby.

Zároveň udeľujem súhlas s tým, že Správca môže postúpiť osobné údaje ďalším spracovateľom, ktorí pre neho vykonávajú ďalšie spracovanie osobných údajov a subdodávateľské služby, avšak len v rozsahu vyššie uvedených zásad a podmienok. Zároveň prehlasujem, že som osoba plnoletá a svojprávna a že mám vek minimálne 18 rokov.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem dobrovoľne a to na dobu do odvolania tohto súhlasu.

Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu modely.obchod(at)gmail.com. Vaše osobné údaje budú zmazané bezodkladne okrem prípadov, kedy vymazanie osobných údajov znemožní riadne poskytovanie objednaných služieb alebo ochranu práv Správcu (napríklad vymáhanie dlžnej sumy).

Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme príjemné nakupovanie.

Váš tím www.modelshop.sk

*** Obrázky a texty k produktom na e-shope plnia ilustračný a informačný účel a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Pre úplnosť informácií prosím skontrolujte údaje na stránkach výrobcov. Linky na výrobcov nájdete v sekcii "Odkazy" ***


Obsah košíka

Nákupný košík je prázdny.