Ochrana osobných údajov pri internetovam obchode www.modelshop.sk

Využívaním internetového obchodu www.modelshop.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií
o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje firme SIMPO Plus, s.r.o. tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.  

 

 

Hľadať všade

Nákupný košík

Celkom s DPH 0,00 € Zobraziť nákupný košík

Prihlásenie

Posledná aktualizácia 24.04.2018 23:38:26

Jazyk (Language)

Reklama